Toganar Geert Lenssens heeft altijd zijn antwoord klaar: dagvaarden

Toganar Geert Lenssens heeft altijd zijn antwoord klaar: dagvaarden

Delen op

Zoals het een echte “class action” advocaat beaamt gaat meester Geert Lenssens dagvaarden in een rechtszaak voor een bedrijf die Volkswagen voor de rechter wilt in de affaire van de sjoemelsoftware waarmee de uitstoot cijfers van wagens worden vervalst. Media advocaat Lenssens ziet geen andere mogelijkheid dan VW te dagvaarden, na een negatieve verzoeningszitting van afgelopen maandag.

Volkswagen weigert namelijk een minnelijke schikking in de eerste rechtszaak in ons land rond het schandaal met de sjoemelsoftware. “Het is niet bewezen dat de Belgische kmo die een klacht indiende, schade geleden heeft”, vindt VW.

Er zijn twee testcases opgestart tegen de autobouwer, die vorig jaar toegaf te hebben gesjoemeld met software in wagens om de uitstoot – de zogenaamde emissiewaarde – in een testomgeving te beïnvloeden. De VW-zaak moet volgens Lenssens een soort blauwdruk worden voor andere klachten in ons land. Want volgens Lenssens zijn er in België 320.000 eigenaars van een wagen met de gewraakte software.

De zaak in naam van consumenten start op 16 maart, maar maandag stond al een kmo voor de rechter. Dat bedrijf stelde bij de vernieuwing van zijn wagenpark vast dat 20 sjoemeldiesels niet meer tegen een correcte prijs verkocht raken. “We vroegen Volkswagen om, ofwel de auto’s terug te nemen en de aankoopprijs uit te betalen, ofwel een herstelling uit te voeren. Maar in dat laatste geval moeten ze wel uitleggen welke gevolgen dat teweegbrengt voor het vermogen en verbruik van de wagens en eisen we een schadevergoeding”, verduidelijkt Lenssen.

‘Jackpot’ voor toganarren

Als geen ander vertrouwd met (het idee van) class action-zaken (groepsvorderingen), die zo te zien bijna allemaal nog ‘lopende’ zijn en waar blijkbaar geen procedure-einde aan lijkt te komen, blijkt dat sommige togavlotten nu naar de heilige graal van de advocatuur streven: namelijk de wet uit 2014 die de groepsvorderingen regelt, uit te breiden naar individuele burgers of groepen. Want in België kan enkel een consumentenorganisatie buiten Test-Aankoop zo’n collectieve rechtszaak opstarten. Krijgt men die wet uitgebreid dan is het ‘Jackpot’ voor sommige van die toganarren. Want sommigen van die hansworsten doen niets liever dan dagvaarden, want dan rinkelt de kassa op die advocatenassociatie.

Maar laat ons eerlijk zijn, velen van ons weten ondertussen al dat bij economische misdrijven tegen multinationale bedrijven zoals VW, en dit zeker als particulier of kmo, deze benadeelden steeds het onderspit delven en altijd met een financiële kater overblijven. Met daarenboven een peperdure ereloonnota van hun advocaat houden ze er meestal een mokerslag aan over. En de advocaat… die “wint” altijd; die is tevreden met de vele “uurtjes factuurtjes”… en de “provisies” voor de class-action onzin.

En zo blijft de “advocaten carrousel” altijd maar draaien. In plaats dat Vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters, zijn verantwoordelijkheid neemt en een oplossing zoekt voor de misdrijven gepleegd door VW, desnoods met economische druk, gaat onze overheid dit maatschappelijk probleem in handen laten van in toga verkleedde scrupuleuze naarlingen die alleen geïnteresseerd zijn in een hoge gages. Want ja, de geldhonger bij sommige advocaten nooit gestild.

Het is de overheid die zijn verantwoordelijkheid moet nemen om ons, burgers, te ondersteunen, te beschermen en recht te halen bij misdrijven gepleegd door multinationale bedrijven en niet een kmo, gesteund door een advocaat die zoals een kat ijverig aan het poetsen is.

 


Persoonlijk opiniestuk – satire

 

Lees ook: Geert Lenssens advocatenhonoraria verheven tot kunst?

 


Update   | Bron: BELGA

Volkswagen weigert Belgische consument te vergoeden

De Duitse autobouwer Volkswagen weigert een minnelijke schikking met een Belgische consument die een dieselwagen met zogenaamde ‘sjoelmelsoftware’ had gekocht. Dat is gebleken voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Meester Geert Lenssens en Laurent Arnauts, de advocaten van de consument, vroegen dat VW de wagen zou terugnemen en de aankoopprijs zou terugbetalen of de man minstens zou informeren over de aanpassingen die aan zijn wagen zouden gebeuren maar de advocaten van Volkswagen weigerden op beide vragen in te gaan. “Hallucinant”, zegt meester Lenssens.

“Onze cliënt kocht in januari 2013 een VW Caddy voor 24.885 euro, maar kreeg enkele maanden geleden een brief van Volkswagen met de melding dat ook zijn wagen uitgerust was met de zogenaamde sjoemelsoftware”, zegt meester Lenssens.

“In de eigen persmededeling gaf VW Duitsland al toe dat het in de fout was gegaan maar nu weigert het bedrijf om onze cliënt te vergoeden of correct te informeren over wat er met zijn wagen zal gebeuren. Vermoedelijk zullen de aanpassingen gevolgen hebben voor het verbruik en de prestaties, en dus ook voor de doorverkoopwaarde.”

De advocaten van de consument wijzen erop dat VW in de Verenigde Staten wel al klanten vergoedt, en dat Volkswagen een hele reeks fouten heeft begaan. “Niet alleen hebben ze de emissienormen niet nageleefd, ze hebben door hun frauduleuze techniek onrechtmatig goedkeuringscertificaten en conformiteitsattesten verkregen, die dus ook vals zijn. Ze hebben voertuigen op de markt gebracht die niet voldeden aan het conformiteitsattest, ze hebben misleidende reclame gevoerd en onherstelbare milieu- en gezondheidsschade veroorzaakt.”

Nu VW Duitsland niet akkoord is gegaan met een minnelijke schikking, zien meester Arnauts en Lenssens zich genoodzaakt het bedrijf te dagvaarden. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

 

Update 23/04/2016

Belgen eisen 1,4 miljard van Volkswagen

De Duitse autoconstructeur Volkswagen mag een schadeclaim van 1,4 miljard euro verwachten. Het Belgische advocatenkantoor SQ Law maakt zich op voor een schikking naar Amerikaans model in de nasleep van Dieselgate.

Een spectaculaire schikking van Volkswagen in de Verenigde Staten inspireert advocaten Geert Lenssens en Laurent Arnauts van SQ Law om diezelfde piste te bewandelen in ons land. Volkswagen heeft in de VS een voorstel ingediend. Eigenaars zullen kunnen kiezen om hun wagen terug te verkopen aan VW of te laten herstellen. In beide opties hebben ze recht op een bijkomende schadevergoeding. Volgens onbevestigde bronnen zou per consument zowat 5.000 dollar (4.400 euro) worden betaald.

De advocaten bereiden nu dagvaardingen voor, maar menen dat het nieuwe schikkingsvoorstel van VW in de VS een gamechanger is en moet uitgebreid worden tot Europa, en zeker tot België. Ze berekenden dat VW voor de Belgische markt zowat 1,4 miljard euro moet uitkeren, als het bedrijf consequent wil zijn.

Bron

 

Reageer