Toelaten dat Chinees staatsbedrijf participatie neemt in ‘ons’ strategisch elektriciteitsbedrijf Eandis is...

Toelaten dat Chinees staatsbedrijf participatie neemt in ‘ons’ strategisch elektriciteitsbedrijf Eandis is misdadig

Delen op

Er is veel te doen om het Chinese State Grid wil voor 830 miljoen euro een belang van 14% nemen in de Vlaamse energienetbeheerder Eandis. Maar onze overheden mogen gewoonweg geen enkele participatie van het elektriciteitsnetwerk aan het Chinese staatsbedrijf State Grid verkopen zeker nu de Belgische inlichtingendienst Staatsveiligheid waarschuwt dat strategische informatie in handen kan vallen van de Chinese overheid of het Chinese leger. Ikzelf samen de meerderheid van burgers in dit land vinden hetzelfde als je er hun opinie over deze verwerpelijke “deal” erop na Internet leest. Denken de “genieën” van politici, zoals de burgemeester van Dendermonde Piet Buyse (CD&V), tevens Voorzitter van Eandis, die deze deal er per se willen doorkrijgen, nu werkelijk dat de Chinezen na 830 miljoen op tafel te hebben gelegd tevreden zullen zijn met wat interest op hun kapitaal en geen invloed zullen eisen in het bedrijf? Hoe naïef kan men zijn, of spelen andere belangen voor deze politici?

Poll

Het is wel juist dat de Chinese investeerder met 14% licht weegt tegenover een blok van 86% van de gemeenten, al spreken die gemeenten natuurlijk niet met één stem, dat is de voorbije weken duidelijk gebleken. En het is ook waar dat een privépartner van Eandis wel geen absoluut vetorecht krijgt, maar kan wel op de rem gaan staan als er onenigheid is over een belangrijke beslissing. Als er geen vergelijk gevonden wordt, kan State Grid aansturen op een uitstap en kan Eandis verplicht worden om zijn aandelen over te nemen. Door daarmee te dreigen kan State Grid wél grote druk zetten.

Eandis is eigenaar van 80 procent van het Vlaamse distributienet voor aardgas en elektriciteit. Het netwerk van buizen en leidingen dat onder alle Vlaamse huizen loopt, is de letterlijke drager van ons dagelijks comfort en dat strategisch nutsbedrijf gaan we toch niet verkwanselen aan het buitenland, China in dit geval. Dat is gewoonweg dom, zelfs misdadig te noemen.

Een buitenlandse mogendheid laten participeren in zo’n cruciaal nutsbedrijf is toch gewoonweg bijzonder kortzichtig. Daarenboven is de participatie goed voor een aantal bestuurszitjes. In Eandis Assets gaat het om drie zetels tegenover 48 voor de gemeenten. De vertegenwoordigers van State Grid zouden dan ook een zitje krijgen in de belangrijke comités van de raad van bestuur die het hebben over strategie, hr en audit. Daarmee zal het Chinees staatsbedrijf op de eerste rij zitten voor alle belangrijke financiële en strategische beslissingen.

Hebben onze politici dan niets geleerd uit het verleden? Laten we in de toekomst China toe mee te beslissen over het Vlaamse elektriciteits-netwerk? Is onze overheid dan zelf niet bekwaam genoeg om een andere oplossing te zoeken voor de financiën van Eandis? Zijn onze politici dan volledig doorgedraaid om deze deal zelfs te overwegen. Want gelijkaardige ervaring uit het verleden is er in veelvoud. Neem de verkoop van onze vastgoed patrimonia in Brussel, de verkoop aan Frankrijk van Fortis en van Electrabel die de winsten, miljarden euro’s, van bij ons naar Parijs laten vloeien en vele andere “ingenieuze” deals die onze politici in het verleden hebben.

De Chinezen weten precies op welke Europese targets ze moeten mikken. Dat was zo bij de Chinese overname van Volvo Cars, bij de aankoop van de Italiaanse bandenproducent Pirelli, bij de historische verkoop van het Zwitserse chemiebedrijf Syngenta aan Chemchina en dat is nu zo bij de potentiële participatie van het Chinese State Grid Corporation in Eandis.

Dat nu juist vandaag Brussels Airlines, ook een onderneming van strategisch belang voor onze economie, volledig in Duitse handen valt, doet menige Belg ook huiveren. En dit gebeurt, voor een appel en een ei zelfs, volgens een clausule in een vroeger onderhandelde (politieke) overeenkomst is nog het meest depressieve. Politiek wekt dat nauwelijks enige beroering, nochtans telt Brussels Airlines onder zijn aandeelhouders een aantal overheidsinvesterings-maatschappijen. En gezien haar belang voor de Belgische economie kan de luchtvaartonderneming ook als ‘strategisch’ worden bestempeld. Brussels Airlines zijn we nu ook al kwijt, what’s next?

Waar zijn onze politici toch mee bezig? In de laatste verschillende decennia hebben onze politici telkens toegestaan participaties van strategische Belgische bedrijven te verkopen, enkel en alleen omwille van “het geld” en om hun “boekhoudkundige trucks” teneinde hun budget en begroting te rechtvaardigen. Langdurige politieke visie was er niet en is er nooit geweest. Enkel het ‘geld’ en ‘politiek alibi’ van vandaag telt. En ondertussen verloren we in België belangrijke bedrijven en betaalde de belastingbetaler telkens de rekening.

De manier waarop de brief van de Staatsveiligheid – die opriep tot terughoudendheid en behoedzaamheid in het Eandis-dossier – door enkele Vlaamse beleidsmakers werd ontvangen, is ronduit schrijnend. Het toppunt is dat ze zelfs geen geheim maken van hoe onverschillig ze staan tegenover zaken die de kern van het algemeen belang raken. Eandis-ondervoorzitter Louis Tobback (sp.a) lachte de brief weg en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bestempelde de brief als een onbelangrijk “papiertje”. Bourgeois koppelde er meteen de bedenking aan dat het misschien tijd is om na te denken over een inkrimping van de dienst Staatsveiligheid.

Maar wat gaan politici hier nu weer doen in het Eandis-debacle? Waarschijnlijk zoals altijd: de wil van de bevolking naast zich neerleggen en ‘hun goesting’ doen, niet? Doen zoals politici altijd doen? Draaien, liegen en bedriegen om toch maar deze verwerpelijke deal te realiseren?

Het verkopen van een participatie van het strategische elektriciteitsnetwerk Eandis aan een Chinees staatsbedrijf mag gerust dan ook misdadig genoemd worden. Wanneer we als samenleving niet de moed hebben om dat proces een halt toe te roepen en onze politici hiervoor tijdig ter verantwoording roepen, zullen de gevolgen op termijn zeer ernstig zijn. Niet alleen op politici, maar op álle burgers rust de verantwoordelijkheid om de uitverkoop van onze nutsbedrijven te stoppen en een verdere afbraak van de publieke zaak te voorkomen.

Elke burger kan zijn verantwoordelijkheid nemen en kan dan ook zijn burgemeester, schepenen of andere politici een email sturen om deze schandalige uitverkoop van dit toch bijzonder strategisch Belgisch patrimonium, die feitelijk een maatschappelijke erfenis is aan onze kinderen, aan te kaarten en van hen te eisen deze uitverkoop van het distributiebedrijf Eandis aan het Chineese staatsbedrijf State Grid onmiddellijk stopt.

In beslissingen zoals deze, zou niet enkel het “geld” mogen tellen. Echter, korte termijnvisie en geldgewin lijkt misschien dan ook wel de drijfsfeer van zij die deze ‘deal’ willen doordrukken. Maar wat voor ons, de burger primeert, is de economische toekomst die we nalaten voor onze kinderen en kleinkinderen en dat is iets waar de bestuurders en aandeelhouders (politici) die met de Eandis-deal bezig zijn klaarblijkelijk niet van wakker liggen …

En aan die politici deze boodschap: Schande! Jullie zouden beschaamd moeten zijn!

Reageer