Chanteren SP.a partijleden met migratie-achtergrond John Crombez?

Chanteren SP.a partijleden met migratie-achtergrond John Crombez?

Delen op

Morgen verschijnt Ahmet Koç voor de SP.a-tuchtcommissie. De commissie moet zich uitspreken over de uitlatingen van de man na de staatsgreep in Turkije. Koç, Limburgs SP.a provincieraadslid uit Beringen, plaatste naar aanleiding van de mislukte staatsgreep in Turkije een pittige boodschap op zijn Facebookpagina: “Allah, bescherm ons tegen de landverraders. Mensen kom in opstand, verenig u, geef hen geen kansen.” Wat later maakten tientallen Turken in Beringen zich klaar om een gebouw te slopen dat gelinkt wordt aan de Fethullah Gülen beweging. Ook in andere steden zoals Maasmechelen, Heusden-Zolder, Genk en Gent kwamen veel mensen op straat en waren honderden Turkse vlaggen waar te nemen.

Koç, die zich recent ook moest gaan verantwoorden bij de politie voor ‘het beramen van een bomaanslag en het aanzetten tot haat en geweld’, ontkent dat hij iets te maken had met die opstootjes. Toch verzamelden zich na heb bericht op de Facebookpagina van Koç honderden Turkse Belgen voor een show of force om te laten zien dat ze de “democratie” in Turkije en/of president Recep Tayyip Erdoğan steunden na de “mislukte staatsgreep“. Deze “samenkomst” was misschien wel één van de grootste staaltjes van impromptu politiek machtsvertoon die België in lange tijd gezien heeft.

De beelden van demonstrerende Turken waren dan ook irreëel. Een enorme menigte in de straten, zwaaiend met roodwitte vlaggen, fotogenieker wordt het niet, schizofrener evenmin. Want de meeste van deze mensen hebben het grootste deel van hun leven in België gewoond, of zijn hier zelfs geboren. Mensen die in België onderwijs genoten, werken en belasting betalen. Mensen, ook, die beter Nederlands dan Turks spreken, die hier de weg kennen, instanties weten te vinden, relaties hebben. Die in België tijdens de verkiezingen kiezen, een paarsrood paspoort hebben. Mensen die desondanks in België steun betuigen aan een president 3.500 kilometer verderop, die vermeend democratisch gekozen is en nu de kans grijpt een dictatuur in te stellen: één waarin de doodstraf niet geschuwd wordt. Het zijn deze mensen die zichzelf in de eerste plaats Turk noemen. Onwezenlijk én zorgwekkend tegelijkertijd. Toch vreemd die mensen die zichzelf trots ‘Turk’ noemen.

Echter is het wel door politici zoals Koç dat de Turkse inmenging in de samenlevingen van EU-lidstaten al jaren gaande is en steeds vaker gebeurt op openlijke wijze. Zij zijn dan ook de spreekbuis voor Erdoğan die openlijk opkomt voor zijn beïnvloedings-strategie. Erdoğan heeft de Turken in het buitenland al meermaals gezegd: “we willen dat jullie integreren, maar niet assimileren”. Het zijn dan ook die Belgische politici met Turkse roots die voortdurend de Turkse politieke problematiek in ons land etaleren.

Misschien ook vermeldbaar is dat Koç het ook niet te nauw lijkt te nemen met de Belgische wetgever meer bepaald de wetten inzake aangifte vermogen en mandaten. Sinds 2007 heeft hij slechts eenmaal zijn mandatenlijst ingediend bij het Rekenhof, met name in 2011. Hij cumuleerde toen zes mandaten waarvan 1 bezoldigd.

Dat nu een tiental SP.a-mandatarissen van Turkse afkomst een brief klaar hebben en er openlijk SP.a-voorzitter John Crombez mee chanteren doet dan menig wenkbrauwen fronsen. Want dat Koç nu door zijn Facebook uitspraken mogelijk uit de partij wordt gezet, verontrust enkele Turkse SP.A’er, daarom die brief aan Crombez. Deze Turkse SP.a’ers verwijzen in hun brief onder meer naar het hoofddoekenverbod dat Patrick Janssens destijds als burgemeester van Antwerpen invoerde, maar ook naar de erkenning door het parlement van de Armeense genocide. Wat hen ook dwarszit is de toelating die PKK kreeg om te demonstreren in Brussel zonder dat de partij daar op reageerde, en ze zijn niet te spreken over de manier waarop de partij omgaat met de mislukte staatsgreep. Ze missen empathie en medeleven voor de slachtoffers en verwijten Crombez zelfs dat hij de staatsgreep niet zou hebben afgekeurd. Al die feiten maken het voor hen onmogelijk om de partij te verdedigen bij hun achterban.

Ik vind alvast dat als iemand zich hier in ons land meer Turks dan Belg voelt, hij of zij dat voor zichzelf moet weten. Of iemand in België geboren en getogen is, doet daar niets aan af. Iedereen kan, of hij nu Turks is of niet, de politieke kleur aannemen die hij wenst want in België heeft iedereen het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van politieke keuze. Dat betekent niet alleen dat iedereen mag zeggen wat zij of hij wil maar impliceert dat, ook al gebeurt het helaas vaak, mensen niet bedreigd mogen worden om hun mening. Ze mogen ook geen mening opgedrongen krijgen, en evenmin mogen ze een ander onder druk zetten om een bepaalde mening toegedaan te zijn, vrijheden die in het ò zo geweldige Utopia van Koç vrijwel onbestaand zijn. Dat Koç’s uitspraken op zijn Facebookpagina dan ook een aanzet zijn geweest voor geweld, is dan ook totaal onaanvaardbaar!

Politici hebben een groot maatschappelijk gezag en verantwoordelijkheid. Ik stel mij dan ook de vraag waarvoor politici zoals Ahmet Koç ideologisch dan voor staan? Voeren ze een beleid voor België of voeren ze propaganda voor Turkije. Ik vind alvast dat de politieke spanningen in Turkije zeker niet moeten worden overgebracht naar België want daarbij horen blijkbaar geweld en intimidatie en dát is nu precies wat wij in ons land niet toestaan. Niet importeren, die conflicten. Het is al erg genoeg dat ze daar zijn.

Als je uitspraken doet zoals “Allah, bescherm ons tegen de landverraders. Mensen kom in opstand, verenig u, geef hen geen kansen”;  heeft dit uiteraard vergaande gevolgen, zeker als een politicus z’n uitspraken doet. Nadien, als het kwaad is geschiedt dit proberen te ontkennen is niet alleen kleinzielig maar lijkt eerder een leugen om het eigen politiek vel te redden. Met de uitspraak “bescherm ons tegen landverraders” lijkt het mij dan ook overduidelijk dat Ahmet Koç zich in de eerste plaats Turk voelt en blijkbaar niets heeft met de Belgische cultuur. Hij beschouwd Erdoğan blijkbaar als “zijn president”. Dan zeg ik; dan moet de man maar zijn Sp.a lidkaart inleveren en politiek doen in het land op 3500km hiervandaan, in Turkije, het land dat blijkbaar zó aan zijn hart ligt.

Voor mij is het alvast evident; Erdogangezinde politici zoals Ahmet Koç maken door hun uitspraken duidelijk dat ze beslist geen deel van België willen zijn. Hun politieke interesses liggen duidelijk in het land gesplitst door de Zee van Marmara, de Darndanellen en de Bosporus: de parlementaire republiek Turkije, gelegen in Zuidwest-Azië en Zuidoost-Europa en bestuurd door despoot Recep Tayyip Erdoğan.

Mensen zoals Koç zijn dan ook het voorbeeld van een gefaalde integratie en het zaaien tweedracht en haat op Belgische bodem omtrent politieke kwesties duizenden kilometers hiervandaan.

De SP.a doet er dan ook goed aan om dit soort van individuen, die blijkbaar via hun mandaat de mensenrechten en democratie verwerpen, uit hun partij te weren. Enkel daardoor nemen ze een duidelijk standpunt en geven ze het signaal dat haatzaaierij en geweld door de SP.a niet wordt getolereerd!

 

Lees ook:

 

 

UPDATE 26/8/2016 14:44

Limburgs stemmenkanon Ahmet Koç uit sp.a gezet

Het Limburgse sp.a-lid van Turkse origine Ahmet Koç wordt uit de partij gezet. Dat heeft het persagentschap Belga vernomen na afloop van de tuchtcommissie. Koç wierp zich in de nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije op als fervent aanhanger van president Recep Tayyip Erdogan.

In de nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije was het enkele avonden onrustig in Beringen. Erdogan-aanhangers trachtten een gebouw gelieerd aan de Gülen-beweging binnen te dringen.

Koç werkte in het verleden op het kabinet van toenmalig minister Johan Vande Lanotte, maar was de jongste jaren voornamelijk regionaal actief. Momenteel is hij ondervoorzitter van de Provincieraad in Limburg. Het raadslid zou betrokken zijn geweest bij de rellen rond een gebouw in Beringen dat gelinkt wordt aan de Gülen-beweging, maar dat ontkent hijzelf.

Eerder deze week stuurde een tiental sp.a-politici met Turkse roots nog een steunbrief voor Koç naar voorzitter John Crombez. Daarin dreigden ze ermee uit de partij te stappen als Koç zijn lidkaart moest inleveren.

Toch wordt de Limburger vrijdag met onmiddellijke ingang uitgesloten als lid van sp.a. Als reden wordt gegeven dat het provincieraadslid op publieke fora uitspraken heeft gedaan die in strijd zijn met de waarden en de statuten van sp.a, nochtans is hij in Limburg een stemmenkanon. Bij de laatste parlementsverkiezingen haalde hij meer stemmen dan Meryame Kitir, fractieleider van sp.a in de Kamer. Na Peter Vanvelthoven en Ingrid Lieten is hij er de nummer drie.

“Als politiek mandataris dient hij een voorbeeldfunctie te vervullen, mensen te verenigen en de democratische waarden te respecteren en uit te dragen.”

De tuchtcommissie stelt daarnaast vast dat Koç al jarenlang de verplichtingen van zijn mandaat niet nakomt.

“Gelet op artikel 1 van de statuten van de SP.A en op artikel 4 van de deontologische code en na het horen van betrokkene en na ruime beraadslaging, beslist de Administratieve Commissie de heer Ahmet Koç met onmiddellijke ingang uit te sluiten als lid van SP.A”, luidt het verdict van de tuchtcommissie vandaag.

Bron: hln

Update  – 7/9/2016

Duygu Akdemir stapt na 13 jaar uit de sp.a. Akdemir is momenteel schepen in Beringen en heeft ook altijd veel stemmen gehaald voor haar partij. “Ik herken me niet meer in de sp.a”, zegt ze in Het Belang van Limburg en De Standaard.

Akdemir zit al 13 jaar in de sp.a maar voelt er zich nu niet meer in thuis. “Ik ben het niet eens met het nieuwe discours over migratie en veiligheid van voorzitter John Crombez”, zegt ze.

Irrationele angst voor islam
“In heel Europa krijg je door de recente golf van aanslagen een grote, irrationele angst voor alles wat met de islam te maken heeft. Rechtse partijen teren op die islamofobie, maar ook de voorzitter van de sp.a rukt volgens mij op naar rechts. Voor een partij met zoveel Turkse mandatarissen heeft hij weinig voeling met en interesse in zijn eigen mensen.”

Ex van Ahmet Koç
Akdemir is de vroegere partner van Ahmet Koç, die pas uit de partij is gezet. De commissie die zich in de schoot van de partij over Koç boog, noemt Akdemir “theater”.

Onafhankelijk
Als schepen is Akdemir bevoegd voor onder meer Duurzaamheid. Ook al stapt ze nu uit haar partij zal ze haar mandaat uitdoen, als onafhankelijke. “Ik denk niet dat mijn collega’s in het gemeentebestuur daar een probleem van maken. Ik heb altijd graag met hen samengewerkt en dat verandert nu niet.”

Bron

Reageer