Politieke sjoemelaars, sjacheraars en pathologische leugenaars in Gent?

Politieke sjoemelaars, sjacheraars en pathologische leugenaars in Gent?

Delen op

Politici liegen, het hoort bij het vak. We lezen hun lippen en we zien de leugen eraan komen. Liegen in de politiek is een vorm van overleven, ook in Gent. Het is meestal niet de eerste verdedigingslinie, maar zeker ook niet de laatste.

Zo kwam de Gentse Burgemeester Daniel Termont (SP.a) de laatste weken in nauwe schoentjes omtrent het Optima faillissement. Tijdens de eerste zitting van de commissie die de contacten van mandatarissen van de stad Gent met de Optima Groep onderzoekt, gaf Termont al toe dat hij “een inschattingsfout” gemaakt had bij zijn contacten met Optima-baas Jeroen Piqueur. Details van die inschattingsfout werden tijdens de tweede zitting duidelijk. En ja, tijdens die tweede zitting van de Optima-commissie lag de Gentse burgervader volop onder vuur en kwam er “een beperkte” duidelijkheid.

Termont moest toegeven dat hij in 2004, 2005 en 2006, toen nog als schepen, naar de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes was gevlogen met een privé-jet die door Optima-baas Piqueur was gecharterd. Voor de vlucht uit 2004 kon hij nog een factuur van de stad Gent terugvinden van 600 euro, maar voor de trip uit 2005 kon hij niets voorleggen.

Wat bleek: er wás wel een factuur – van 28.000 euro – maar die werd betaald door de CVBA Artevelde Stadion. Pikant detail, Termont was destijds voorzitter raad van bestuur van de CVBA Artevelde Stadion. Die bouwgroep werd destijds als eerste aangezocht om het nieuwe stadion van AA Gent te bouwen en is inmiddels opgehouden te bestaan. Zowel Termont als Luc Van den Bossche én voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur maakten deel uit van deze bouwgroep.

“Het is wat het is”?
Dat Termont de ernst van deze “overtreding” niet snapt doet menig Gentenaar huiveren. “Het is wat het is”, klonk het laconiek bij de burgervader, waarmee hij de ernst van dit feit trachtte te marginaliseren. Dat Termont maar niet snapt, of bewust niet wil snappen, dat dit pure belangenvermenging is, is een zaak, maar dat hij als “gedreven socialist” zich verplaatst met gecharterde privé-jets en vaart op luxe jachten, daar zal zijn eigen socialistische achterban wel hun ogen over hebben opengetrokken. Het imago van de “socialistische burgervader” die in de straten van Gent en op de Gentse feesten probeert uit te stralen dat hij een man van het “gewone volk” is heeft hiermee wel een zeer ernstige deuk gekregen.

Mandaten Daniel Termont
Daniel Termont – mandaten 2015

Wie gelooft die man zijn “neutraliteit” nog als je zijn “uitleg” hoort in de Optima-commissie over zijn zakelijke- maar ook zijn persoonlijke relatie met de gevallen CEO Jeroen Piqueur van de blufbank Optima, zeker als je het aantal mandaten telt dat deze politicus erop natelt? Van bestuurder en voorzitter in verschillende energie bedrijven, van water (Farys) en gas (Fluxys) tot financieringsverenigingen en het Havenbedrijf Gent, de lijst lang, vrij lang.

Wat politici zoals Termont steeds maar niet (willen) begrijpen is dat al dit soort van mandaten dat ze uitoefenen op z’n minst de schijn van belangenvermenging voedt. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder naïef om te geloven dat een politicus zoals Termont de belangen tussen al deze partijen wel degelijk volledig gescheiden kan houden, zeker als hij, zoals in het geval van de bouwfirma CVBA Artevelde Stadion, als voorzitter raad van bestuur, belanghebbende was. Dat valt toch allemaal moeilijk vol te houden.

Want laten we er niet om de pot draaien. Met zijn “uitleg” in de Optima-commissie lijkt het erop dat Termont regelrecht heeft gelogen, of misschien door onachtzaamheid heeft hij de feiten verkeerd weergegeven, bewust of onbewust. Hij heeft misleid, dat is het minste dat staat vast. Ook heeft hij beloftes gebroken en hij is ontrouw geweest aan zijn eigen politieke geloften. “Termont rijst uit op Optima commissie als een verbluffende manipulator van de waarheid en de werkelijkheid”, dat is het minste wat we over de Gentse Burgervader kunnen zeggen.

“TERMONT rijst uit de optima commissie op als een verbluffende manipulator van de waarheid en de werkelijkheid”

Mandaten Geert Versnick
Mandaten Geert Versnick – 2015

Maar hij is niet alleen. De arrogantie waarmee Geert Versnick (Open VLD) de commissie uitdaagt om met “harde feiten” te komen is ongezien. Van een liberaal kan verwacht worden dat hij zich verplaatst in privéjets, maar in het Gentse is het allang een publiek geheim en bestaat al langer het gerucht over “de macht van Geert Versnick”.
Het liberalisme overleeft dankzij een sterke ondernemerscultuur, en politici zoals Versnick staan “zeer dicht” bij ondernemers. Of Versnick een sjoemelaar, sjachelaar of pathologische leugenaar is zal in de volgende commissies wel blijken maar in ieder geval heeft de man tot nu toe geen beste beurt gemaakt.

Luc Van den Bossche dé ploert
Volgens alle socialisten van vroeger en nu is er maar één ploert in de hele affaire: Luc Van den Bossche (SP.a), door werkelijk iedereen in de partij publiekelijk uitgespuwd. Van den Bossche, socialistisch icoon en minister, de man die als eerste rat het zinkend Optima-schip verliet, laat de laatste tijd niet veel van zich horen. De vleesgeworden kaviaarsocialist viel in het verleden ook al op door exorbitante ontslagpremies te vragen (en te krijgen) als CEO van BIAC (maatschappij luchthaven van Zaventem). Van den Bossche wist natuurlijk al lang dat de nu in faling verklaarde Optima-bank in slechte papieren zat, maar stapte pas op het laatste moment uit de bluf bank omwille van de rijkelijke ontslagvergoeding. Hij wordt daarmee hét icoon van het Vlaamse kaviaarsocialisme, gekenmerkt door een niets ontziende honger naar macht, status en materieel gewin. Het gezicht en de lichaamstaal spreken boekdelen. Maar men moet dit historisch terugkoppelen: het nihilisme van dit soort figuren komt voort uit een complete verloochening van idealen, die zijn wortels al heeft in het hedonisme (‘vrijheid-blijheid’) van de mei ’68-generatie en het gekoesterde waanidee dat je de revolutie voorbereidt door je zakken te vullen.socialisten

De enige die we over het Gentse debacle nog niet hebben gehoord en blijkbaar van de aarde is verdwenen is Luc Van den Bossche’s dochter en politica Freya Van den Bossche (SP.a). Nochtans is deze socialiste er altijd als de kippen bij als het gaat om onrechtvaardigheid en misbruiken van “anderen” aan te klagen. Want ja, de familie Van den Bossche heeft België al veel kopzorgen gegeven. Niemand is vergeten hoe de onervaren Freya de stookoliefactuur van 100 miljoen euro door ons strot heeft geduwd, iets waar alle gezinnen tot op vandaag nog altijd de gevolgen van dragen. Hét toppunt van onkunde, destijds Minister van Begroting Freya Van den Bossche beweerde van niet, maar ze zette zelf haar handtekening onder de lening die de energiesector overeenkwam met de overheid. Van den Bossche loog destijds, dat staat vast, maar nu op de barricade staan om het Gentse onrecht aan te klagen zit er nu voor Freya blijkbaar niet in. Want familieleden en partijleden beschermen elkaar door dik en dun, niet?

Sjoemel-cultuur in Gent?
Er is ten minste een schijn van sjoemel-cultuur bij sommige mandatarissen in het Gentse stadsbestuur, dat is het minste dat kan worden gezegd. De vele mandaten die sommige verkozenen behartigen blijkt ook hier, zoals in vele andere politieke schandalen, opnieuw een hekel punt. Wat sommige van die politici niet (willen) begrijpen is dat de vele mandaten die zij bekleden, dit zeker in privé bedrijven, niet te verenigen zijn met het publiek mandaat dat zij bekleden. Het zou gewoonweg moeten verboden worden om als actief politicus bijkomende mandaten te bekleden. Ofwél kies je voor een publieke functie ofwel ben je actief in de privé sector, dit combineren is honing voor corruptie. Een keuze waarvoor je staat als je politiek actief wilt worden. Maar daartegenover staat wel dat men de politicus die mandaatloos wordt ruimschoots vergoed. Enkel zo kan men belangenvermenging bestrijden en de drang van persoonlijke verrijking counteren.

Het lijkt een illusie als je dacht dat de tijd voorbij is waarin het zoals begin vorige eeuw het vanzelfsprekend was dat de baron of fabrieksbaas automatisch alle politieke macht naar zich toetrok. Ook vandaag nog zijn nog bijzonder veel politici die het politieke aan het bedrijfsleven koppelen, zij het in een moderner jasje. Echter zolang het politici toegestaan is om onbeperkt te mandateren zal het probleem van belangenvermenging altijd blijven bestaan.

En dat politici liegen om hun eigen vel te redden, daar kijkt u misschien niet meer van op, want u dacht al te weten dat politici liegen, maar het is hellend vlak als dat voor normaal wordt gehouden. Zeker als daarbij voor sommige politici andere (lagere) maatstaven worden aangelegd dan voor gewone burgers!

 

Lees ook:

1 REACTIE

Reageer