‘Oorlogsverklaring’ aan fundamentalisme wekte destijds veel wrevel

‘Oorlogsverklaring’ aan fundamentalisme wekte destijds veel wrevel

Delen op

Voormalige Secretaris-generaal Willy Claes van de NAVO wekte in 1995 met zijn ‘oorlogsverklaring’ aan het islamitisch fundamentalisme veel wrevel. De vrijmoedige uitspraken van de man die de NAVO leidde, waren destijds een nieuw geluid op het hoofdkwartier de alliantie. Het werd hem niet in dank afgenomen…

Claes, de Vlaamse politicus zou echter niet lang bij de NAVO blijven. Hij werd achtervolgd door beschuldigingen in de Augusta-smeergeldaffaire. De Socialistische Partij in België zou miljoenen aan steekpenningen hebben aangenomen van defensiebedrijven. Hoewel Claes zijn betrokkenheid hierbij ontkende, trad hij in oktober 1995 onder grote druk af. In december 1998 werd hij tot drie jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld en voor vijf jaar van zijn burgerrechten beroofd.

Abdelhamid AbaaoudMaar blijkbaar zag Claes destijds wat andere leiders niet zagen of niet wilden zien: het gevaar van het moslim fundamentalisme. De man wekte toen al in een interview de indruk dat de alliantie de strijd moest aanbinden tegen het fundamentalisme. ‘Het fundamentalisme is net zo gevaarlijk als het communisme was. Onderschat dat risico niet’, zei hij. Verder merkte hij op: ‘Ik zie niet hoe fundamentalisme in overeenstemming gebracht kan worden met democratie. En de NAVO is veel meer dan alleen een militair bondgenootschap. Zij heeft zich verplicht de grondbeginselen van de beschaving te verdedigen.’

‘In een Britse krant herhaalde Claes zijn waarschuwing. De NAVO heeft besloten Tunesië, Marokko, Egypte, Israël en Mauretanië te polsen over mogelijkheden om de veiligheid in het Middellandse-Zeegebied te garanderen. Claes’ argument was de bezorgdheid over het islamitisch fundamentalisme, dat volgens hem ‘de grootste uitdaging is waarmee het Westen sinds het einde van de Koude Oorlog wordt geconfronteerd’.

BurkaClaes’ uitlatingen van destijds werkte niet alleen commotie in het fundamentalistische Iran, waar toenmalige parlementsvoorzitter Ali Akbar Nategh-Nouri de NAVO-secretaris uitgemaakte voor ‘een zwakzinnige’ en Claes beschuldigde ‘een campagne tegen de islam te hebben ontketend’. Ook binnen de NAVO werd de “onvoorzichtigheid” van Claes sterk becommentarieert. ‘De alliantie beschouwt het fundamentalisme niet als haar nieuwe vijand’, stelde een NAVO-functionaris destijds.

Hoewel de meeste regeringen ‘geschrokken’ waren van Claes’ uitspraken, oefenden vooral de zuidelijke landen – Frankrijk, Spanje en Italië – kritiek. Deze landen waren bang dat de uitspraken van Claes voor de Algerijnse fundamentalisten aanleiding zouden geweest zijn om terroristische acties tegen de zuidelijke NAVO-landen te ondernemen. Ze vonden dat Claes ‘een dramatische en negatieve voorstelling’ had gegeven van de plannen van de NAVO om met Noord-Afrika en Israël over de veiligheid in de Middellandse Zee te gaan praten.

De uiteindelijke officiële reactie van de NAVO was, dat Claes louter een persoonlijk standpunt had weergegeven en geen NAVO-standpunt.

Islamistisch fundamentalismeNu we zijn ‘wakkergeschoten’ door de aanslagen in Brussel is het zo dat Willy Claes blijkbaar een vooruitziende blik had over de oprukkende fundamentalistische Islam. Want terrorisme gaat niet aan ons land voorbij, aangezien België een open multiculturele samenleving is. België heeft te maken met radicalisme gevoelige minderheden. België heeft partij gekozen voor de Amerikanen in de strijd tegen het terrorisme. België militairen zijn actief in Irak, Afghanistan en binnenkort in Syrië. Maar daar liggen niet de bronnen van het radicalisme en terrorisme. Wie dat stelt, verwart de bestrijding van het probleem met de oorzaak daarvan. Angst speelt bij zo´n houding altijd een grote rol. Het radicalisme valt echter niet met welwillendheid in te kapselen. Het is een internationaal probleem, dat de VS, dat Rusland, dat Israël en Europa raakt. Het is ook niet aan België voorbij gegaan.

We worden nu geconfronteerd met zaken die onze vrijheid, onze veiligheid, onze democratie bedreigen. We worden nu geconfronteerd met mensen die in onze samenleving verblijven die bereid en in staat zijn zelfmoordaanslagen te plegen. Er is bezorgdheid in de Belgische samenleving omdat hetgeen deze fanatieke moslims doen ingaat tegen alles waar ons land voor staat, zoals de vrijheid van meningsuiting, tolerantie en verdraagzaamheid. Onze kernwaarden blijken niet meer vanzelfsprekend te zijn.

IslamHet is dan ook zaak een antwoord te bieden op deze dreiging. Want geweld, haat en angst mogen in ons land nooit de overhand krijgen. Het is van het grootste belang dat we in België met elkaar samenleven en niet tegenover elkaar komen te staan. Langs de andere kant mogen we ook niet toegeven aan terreur door kritiek te onderdrukken. Er moet hard worden opgetreden tegen de verkeerde elementen in onze samenleving. Nodig is een zero tolerance-beleid ten aanzien van terrorisme en daar zeer strenge maatregelen aan vast hangen.

Het is dan ook noodzakelijk ons gezamenlijk in te zetten voor een fatsoenlijke samenleving, waarin iedere burger zich veilig voelt. Een samenleving waar vrijheid gewaarborgd wordt en waar we elkaar beschermen tegen dat wat haaks staat op de waarden die wij hoog achten en het is zaak om allemaal samen het hoofd te bieden aan de risico’s die het radicaal fundamentalisme met zich meebrengt.

 

Lees ook:

 

Reageer