Men kan zich moeilijk verweren tegen journalisten

Men kan zich moeilijk verweren tegen journalisten

Delen op

Tegenwoordig vindt er veel te veel journalistiek plaats die enkel op de man gespeeld wordt en waartegen slechts enkelen zich kunnen verdedigen. Echte journalistiek bestaat niet meer, het is goedkope sensatie, inhoudsloze nieuwsverspreiding en manipulatie van de waarheid geworden, waarbij de leugen regeert.

Onjuistheden en halve waarheden verspreiden is blijkbaar een onontkoombaar onderdeel geworden in de wijze waarop er op vandaag aan nieuwsverspreiding wordt gedaan. Aan factcheck wordt niet meer gedaan. Gelukkig krijgen telkens meer mensen dit door en verdwijnt de geloofwaardigheid van de journalistiek, volledig terecht, als sneeuw voor de zon.

Mensen die in de media verschijnen, hebben het soms hard. Een artikel dat reeds werd gepubliceerd of een uitzending uitgezonden, zonder weerwoord, daarmee wordt de schade onomkeerbaar en tegenspraak wordt daardoor onbeduidend. Er is dan geen verweer meer mogelijk want de perceptie is al gegeven. Voor bewijsvoering verwijzen journalisten dan dikwijls naar specifieke inhouden van radio- en tv-programma’s en kantartikelen. Terwijl de selectie van berichten en de context waarin deze worden gepresenteerd niet gemeld wordt en daardoor de eenzijdigheid beter tot uitdrukking kan gebracht worden.

Het is een illusie om klacht neer te leggen over een artikel, een uitzending of tegen een journalist. Klachten kan je zogezegd doen bij de Raad voor de Journalistiek (RVDJ). Een Raad die in principe iedere zweem van partijdigheid moet vermijden en in alle onafhankelijk en bevooroordeeldheid haar werk zou moeten doen. Maar de pijnlijke realiteit is dat het de verenigingen van journalisten, individuele journalisten, verenigingen van mediabedrijven en individuele mediabedrijven zijn die instaan voor de financiering van deze Raad. En daardoor is een zwijm van belangenvermenging nooit ver weg. Neutraliteit en objectiviteit van deze Raad lijkt dus ver zoek als zij moeten oordelen over de hand die hen voedt.

Ook op de politiek hebben journalisten veel te veel invloed. Soms gaat de invloed van de media namelijk zover dat politici er de bui aan geven. Politiek, media en journalistiek zijn enorm met elkaar verheven gebieden. De vraag is echter hoe deze invloeden gerelativeerd kunnen worden en in evenwicht kunnen blijven. Niet dus!

En zeker in de politiek speelt de journalistiek veel te veel op de man. Het kan soms zo ver gaan dat politici zelfs opstappen omdat ze niets kunnen inbrengen tegen verslaggevers. Weerwoord wordt niet uitgezonden of er wordt er in het hoekje van de 10e pagina een artikeltje aan gewijd. Maar partijen zullen uiteindelijk wel worden aangesproken op een aftreden van een politicus, waardoor hun representativiteit en daarmee de democratie in gevaar worden gebracht, enkel en alleen door het feit dat de media te veel macht hebben.

Zo is er de recente visa affaire van een Syrisch gezin met Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken waarbij er door de media voortdurend gefilterde en bewerkte informatie wordt verschaft. Welke belangen zijn hiermee verstrengeld? Ik durf er gif op in te nemen, zonder over de grond van de zaak te willen oordelen, dat het de linkse politieke partijen zijn, gesteund door de linkse media met lobby advocaten en bepaalde gezagsdragers, die hierover voortdurend olie op het vuur gieten enkel voor electoraal belang. En zo zijn er nog meer zaken die gemanipuleerd worden door de media en waardoor onze democratie en politiek oordeel beïnvloedt wordt door tussenkomst van journalisten.

De impact en de beïnvloeding op de maatschappij door journalisten is groot. We worden allemaal wel eens neerslachtig en teleurgesteld door de wijze waarop het nieuws (en welk nieuws) aan ons wordt gegeven. De beïnvloeding op ons welzijn, maar ook op onze mening over de wereld wordt door veel journalisten eerder negatief dan positief weergegeven, want negativiteit verkoopt. Met daarenboven manipulatie want dat lijkt meer en meer aan de orde van de dag.

Objectieve informatievoorziening is ondanks wat veel mensen denken, en sommige mainstream media zelf claimen, niet het hoofddoel van nieuwsmedia; geld verdienen is het opperdoel. Want winst behalen is een van de belangrijkste prioriteiten geworden van een mediabedrijf. Daarom is een nieuwsbedrijf dat genoteerd is op de beurs is direct in tegenspraak met een “vrije onafhankelijke pers”.

Geld verdienen door de media staat in direct conflict met de waarheid. De praktijk laat duidelijk zien dat er door de mainstream media stelselmatig voor geld in plaats van voor de waarheid wordt gekozen. Als mensen dat eenmaal snappen is het ook goed te begrijpen dat veel mainstream nieuwsmedia die beïnvloedt worden door geld, totaal niet objectief zijn.

Mainstream nieuwsmedia zijn een verlengstuk van de huidige machthebbers en journalisten doen, uit schrik om hun job te verliezen, anderen omdat ze geen ethiek (meer) hebben, enkel wat van hen gevraagd wordt. In ieder geval is nieuws op vandaag niet meer onafhankelijk of onpartijdig. Het wordt gefilterd door de perceptiemanagers van de massa. Het is meer angstzaaierij dan objectieve informatieverspreiding. En als de samenleving voor haar informatievoorziening aangewezen is op het wereldbeeld van professionele angstzaaiers is zij gedoemd tot stagnatie.

Journalisten dienen lezenswaardige, waargebeurde verhalen moeten brengen die iets toebrengen aan kennis en inzicht van de lezer of programma kijker. Op dit ogenblik gebeurt dit niet want journalisten zijn veel te veel bezig met hun eigen en prestatiedrang. Ethiek is ver zoek. Sommigen journalisten vergroten daarbij bewust de angst bij nieuwsverspreiding uit een door de haast ontembare jacht op sensatie waardoor de onevenwichtigheid in percepties en onevenredigheid in reacties bij de verslaggeving is toegenomen. En daardoor is de informatievoorziening onbetrouwbaar.

Objectief nieuws is nochtans een fundamentele garantie voor en gezonde samenleving. Als journalisten de huidige trend blijven neerzetten, dan zijn ze meer verantwoordelijk voor de verzuring in onze maatschappij. Want zoals het nu gaat bij mainstream media, zien we enkel een achteruitgang in de kwaliteit van nieuwsverspreiding en spreken we meer van tabloidisering en infotainment dan van objectieve informatieve nieuwsverspreiding.

 

Lees ook:

 

1 REACTIE

  1. Recent werd ik tegen art 14 Grondwet, tegen art 2Strafwet veroordeeld voor laster art 444 Sw- dit ongelet mijn bewijsvoering art 443 Strafwet- onder betreft mijn bewering dat de Ger desk bedrog pleegde door de rechter leugenachtige beweringen voor Tr houden- ondetzoeksrechter Tom van Wambeke die de handelde de klacht, ongelet hij eerder tussenkwam in dit zelfde dossier waar hij het plots wijzigen van percelen hun kadasternrs trn gunste buur voor een Burgerlijke aangelegenheid hield- substituut H van walleghem vond mijn bewijsvoering evenzeer ondergeschikt aan art 444Sw

    Rechter L de Buck riep me tijdens mijn pleidooi toe dat ik moest zwijgen, hoewel ik enkel op haar vraag antwoorde nadat ze toesnauwde: “wat hebt ge te zeggen” AUDEATUR et Altera par? Mijnpleidooi noemde ze in haar vonnis volharden Halloo😇
    Voormalig justitie minister Vandeurzen vroeg het al: “waarom vertrouwd u justitie niet meer”

Reageer