Laat de armen de taxshift betalen

Laat de armen de taxshift betalen

Delen op

De regering, reikt ‘haar soort mensen’ op een presenteerblaadje nog meer welstand aan, ten koste van mensen met bescheiden inkomens door de BTW-tarief op elektriciteit te verhogen van 6% naar 21%, wat vooral mensen treft die nu al nauwelijks genoeg hebben voor hun eerste levensbehoeften. Dit teneinde het akkoord rond de taxshift uit te voeren, een belastingverschuiving die vooral de hoge lasten op arbeid naar beneden moet helpen halen.

De vorige regering-Di Rupo – waar de liberale partijen Open VLD en MR ook deel van uitmaakten – had die btw verlaagd tot 6 procent. Vele burgers vinden dan ook dat het plan van de regering om de btw op elektriciteit weer te verhogen onrechtvaardig, ondemocratisch en buiten proportie. Hiermee breekt deze regering duidelijk opnieuw haar beloftes uit het regeerakkoord over het behoud van de koopkracht en het prijsgemiddelde in de buurlanden. Een billijke fiscale bijdrage van de grootste vermogens om de taxshift te realiseren had een beter akkoord geweest. Blijkbaar hebben bepaalde lobbygroepen hier goed werk geleverd.

“De regering voert een hard en asociaal beleid op de kap van de zwaksten”

Verwarming en verlichting zijn geen luxe, maar een levensnoodzakelijke behoefte. De regering doet opnieuw de gezinnen opdraaien voor de crisis. Als we opnieuw 21% moeten betalen voor elektriciteit, betaalt een gemiddeld gezin, afhankelijk van het contract, 200 tot 250 euro méér per jaar. De kost van elektriciteit wordt in België daarmee opnieuw één van de duurste van alle buurlanden.

De regering heeft bovendien een indexsprong doorgevoerd, waardoor deze prijsverhoging niet doorgerekend wordt in de lonen. Wij betalen dus de (energie)rekening. De 6% btw op elektriciteit is er pas gekomen na een jarenlange campagne. Dat deze maatregel nu weer teruggedraaid wordt is ondemocratisch. Bovendien doet een btw-verhoging ook de energie-armoede toenemen. Vandaag moeten al 100.000 gezinnen hun stroom rantsoeneren met een budgetmeter. Een btw-verhoging voor elektriciteit haalt hard uit naar de meest kwetsbare gezinnen, die het nu al moeilijk hebben door de crisis. Dat is sociaal onaanvaardbaar. De 25% laagste inkomens geven bijna 3 keer zoveel uit aan energie dan de rijkste 25% van de bevolking.

Een andere opvallende maatregel in het pakket van belastingverschuivingen is een zwaardere belasting op ongezonde producten. Daarbij denkt de regering er aan om frisdranken met veel suikers extra te belasten. Velen geloven niet in de nobele bedoeling van de regering, dat ze door de extra belasting de bevolking wil behoeden voor ongezonde producten. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het meer om een budgettaire maatregel dan om een gezondheidsmaatregel.

De regeringsleden zelf zullen zal vast geen honger lijden en zijn allen ongetwijfeld goed ingeburgerd in het fantasiewereldje van de politieke-elite. De taxshift vertoont althans typische trekjes van sterk rechts beleid: de armen betalen de crisis en de rijken worden rijker. Een plan dus dat alle vertrouwen blijft stellen in het waanidee van de vrije-marktwerking, niet gehinderd wordt door enige realiteitszin, en terecht door zo ongeveer alle betrokken hulp organisaties zwaar bekritiseerd wordt.

“Deze regering demonstreert met deze taxshift een fraai staaltje van struisvogelpolitiek”

Reageer