Klacht tegen: journalist of journalistiek?

Klacht tegen: journalist of journalistiek?

Delen op

Volgens de Raad voor de Journalistiek (RVDJ) kan je terecht met je klacht over een journalist of journalistieke activiteiten. Maar is dit wel juist?

De RVDJ zou volgens haar website een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media zijn. Volgens de Raad zijn ze er voor alle belanghebbenden: professionelen alsook gewone burgers, consumenten. Klachten worden er beoordeeld tegen journalisten; of zij wel zorgvuldig hun werk hebben gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Deze zelfregulerende instantie geeft wel de perceptie en het beeld dat zij de klachten als “neutrale instantie” behandelen en dat hun uitspraken betekenisvol zijn, maar is dat wel zo?

De Raad is volgens mij dan ook een merkwaardig verschijnsel. De RVDJ kan zelf beweren en percipiëren zoveel ze maar willen, een waarheid kent vele facetten; de realiteit over “hun werkwijze” is enigszins anders!

In de Raad zitten enkel prominenten journalisten en media-belanghebbenden. Het is een initiatief van de Vlaamse journalistenverenigingen, uitgevers en mediahuizen zelf, bedoeld als platform voor journalistieke zelfregulering. De Raad stelt dat zij ook over de mogelijkheid beschikken om te bemiddelen tussen de klager en het medium of de betrokken journalist over de journalistieke beroepsethiek maar oordeelt dus feitelijk over de leden van haar eigen sector waardoor de neutraliteit hier dan ook sterk in vraag kan worden gesteld.

Daardoor verkondigt volgens mij deze Raad slechts de mening van een beperkt bevoorrecht groepje mensen die misschien wel bij elke uitspraak rechtstreeks of onrechtstreeks belanghebbende zijn. Voor de sector zelf is het goed dat deze Raad er is, want de Raad oordeelt over haar eigen sectorgenoten. Zo behoudt de sector zelf de controle over journalistieke klachten en kan men “(bij)sturen” waar het voor hen nodig lijkt. Belangenvermenging lijkt naar mijn oordeel dan niet veraf.

Dus als je een klacht tegen een journalist of tegen journalistiek hebt, dan ben je volgens mij beter af dit rechtstreeks te doen aan de bevoegde rechtbank en niet via deze zelfvoldane Raad voor de Journalistiek die enkel de belangen van haar eigen sectorgenoten nastreeft, neutraliteit ontbreekt en waardoor je veel tijd verliest.

Want het is niet omdat de Raad voor de Journalistiek een juridisch gedachtegoed nastreeft dat hun “uitspraken” vergelijkbaar zijn met een echte juridische procedure en deze bindend zouden zijn, integendeel!

 

Lees ook:

 

1 REACTIE

  1. Ik hoop dat jullie je niet als journalisten beschouwen anders moet ik klacht indienen bij de raad en UNIA voor eenzijdige , discriminerende en opruiende propaganda. Onafhankelijk? ??? Grappig

Reageer