Teleurgesteld én bedrogen door deze Regering!

Teleurgesteld én bedrogen door deze Regering!

Delen op

Dat politici liegen is een feit en wist ik al langer, maar wie de politiek een beetje volgt keek de afgelopen week vol verbazing naar het nieuws. Buiten het gekibbel over de vluchtelingencrisis, waar onze politici maar geen vat op krijgen met als gevolg dat ze naar lapmiddelen grijpen, was er de “grote openbaring” in de begroting.

Door een combinatie van tegenvallende ontvangsten, hogere uitgaven en omdat ze meer geld moet afstaan aan de deelstaten is er sinds de opmaak van de federale begroting eind vorig jaar een gat ontstaan in de begroting van 3,2 miljard euro. Daar zitten ook eenmalige tegenvallers bij, waardoor de budgettaire inspanning 2,2 miljard euro bedraagt.

“Financiën” is vaak een obscuur onderwerp. In de duisternis is niet alles wat het lijkt. Daarom “liegen” onze politici omdat ze ervan uitgaan dat het volk te dom is, de materie niet begrijpen en er niet écht een eigen mening over hebben. De begrotingscijfers klopten van in het begin niet en onze politici wisten al langer dat de rekening niet klopte. Als een duivel in een wijwatervat proberen diezelfde politici nu hun falen af te schuiven op “onvoorziene omstandigheden”, om de put van 3,2 miljard euro te “rechtvaardigen” zodat alles beter zou klinken.

“Beter klinken”, ja dát is belangrijk in de politiek, dan spreekt men van “genuanceerd”. Bij nuanceren worden definities scherper gesteld. Definities zijn voor politici van levensbelang.

In de laatste verkiezingsstrijd hoorden we veel woorden die goed klonken, maar wat betekenen ze op vandaag nog? Laten wij vooral goed opletten hoe onze politici dergelijke woorden definieerden en welke plannen ze precies realiseerden om die woorden waar te maken. De cijfers liegen niet. En hebben we het nu ook beter begrepen? Want met zo’n gat in de begroting volgen ongetijfeld nog (veel) meer (verdoken) belastingen, niet? Hoe kan het ook anders?

De afgelopen jaren hebben we meerdere schandalen mogen zien in de financiële wereld. Aandelen leaseconstructies, woekerpolissen, bakencrisis, Turteltaks, zonnepanelen-fiasco, je kent ze. Complexe financiële producten waarin een rendement wordt verwacht in de toekomst met een (geleende) inleg in het heden. Vervolgens bleef het rendement uit en waren partijen hun inleg kwijt, of erger nog, ze moesten zelfs bijstorten. Rechtszaken volgden. En na jaren van procederen worden grote zaken in achterkamertjes van parketten geschikt. En wat doet deze Regering, ze staan er bij, kijken er naar en … belasten!

Het Federaal Planbureau (FPB) laat de politiek al jaren weten dat de vergrijzing voor grote problemen in de staatsfinanciën gaat zorgen en de rekening bij toekomstige generaties wordt gelegd als niet wordt ingegrepen. De reflex van onze politici is steeds: wie dan leeft, wie dan zorgt. Geld dat er niet is, blijven we gewoon nu uitgeven. Want, zo denken we, als de economie maar blijft groeien, dan “verdienen” we ons vanzelf uit de problemen. Die economische groei is echter niet gerealiseerd en daarom zitten we nu in de problemen. Strikt genomen heeft de politiek niet de rekening in de toekomst gelegd, maar wel het risico van uitblijvende economische groei. En dat risico leidt nu alsnog tot de rekening die we destijds niet wilden betalen, maar dan wel met een hogere staatsschuld.

Wat ons werd belooft tijdens de laatste verkiezingen was een “verstandige regering”, een regering van “wijzen” die het “anders” zou gaan doen, anders dan alle voorgaande regeringen, saneren en op de uitgaven letten. We kregen de regering-Michel. Een regering die zei te zullen handelen met de “kracht van verandering”, die de begroting op orde zou stellen. Wij hebben allemaal het geslikt ook de hogere facturen én besparingen. Maar wat blijkt nu? Veel van hetzelfde als bij de vorige regeringen, leugens en incompetentie.

Mij lijkt het er meer en meer op dat onze huidige politici de samenleving niet meer vertegenwoordigen. De minachting die onze politieke klasse voor haar burgers heeft is onmeetbaar aan het worden. Politici zeggen het ene en doen het andere. Daarmee blijkt dat democratie zoals we dat kennen, niet meer voldoet als een volledig rechtvaardig systeem. Geen wonder dat de ieder-voor-zich-mentaliteit toeneemt.

Jaren van “liegen” door onze politici heeft voor burgerlijke onverschilligheid, onvrede en frustratie gezorgd. En dat gaat dan over de tekortkomingen van de vele politici en het systeem dat voor een belangrijk deel corrupt is. Wanneer leren politici eens in de spiegel te kijken en deze waarheid onder ogen te komen? Zeggen zoals het is en problemen écht ook oplossen. Maar dat brengt blijkbaar geen stemmen op en zo grijpt men naast de macht, niet…?

Beste regering, gelet op het niet nakomen van uw vele (verkiezings-) beloftes ben ik ben niet alleen teleurgesteld in jullie, ik voel mij ook door jullie bedrogen!

 

Open brief aan de voltallige regering
The Consumerist

 

Lees ook:

 

Reageer