Hoe kunnen de Gentenaars na het Publipart-schandaal hun massale stem voor SP.a...

Hoe kunnen de Gentenaars na het Publipart-schandaal hun massale stem voor SP.a nog verantwoorden?

Delen op

Aan de graaicultuur, belangenvermenging, gesjoemel en financiële schandalen in Gent lijkt geen einde te komen: Optima Bank, Optima Global Estate, Cannes-reisjes, UGent seksschandalen, sponsorcontracten, Daniël Termont, Oude Dokken, stadsontwikkeling Gent-Sint-Pieters, Fluxys, Elia, Luc Van den Bossche, Freya Van den Bossche, Farys, POM Oost-Vlaanderen, Elia, Eandis, Waalse Krook, Autonoom Havenbedrijf, Geert Versnick, Architect Bontinck, Arch & Pol Cools, Ghelamco arena en nu het Publipart-schandaal… What’s next? Ontwikkeling Flanders Expo The Loop?

“In Gent kan je als politici rijkelijk mee aan tafel schuiven”, lijkt het stadsmotto wel te zijn geworden. Het nieuwe Publipart schandaal waarbij de Gentse schepenen Tom Balthazar (SP.a – Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen – de man die 22 andere mandaten bekleedde in 2015) en Christophe Peeters (Open Vld – schepen bevoegd voor Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie) zijn betrokken; de semi-publieke holding die torenhoge premies uitreikt, postjes verdeelt en belegt in chemische wapens bij het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens, doet menige Gentenaar verbazen. Daarenboven, en zo blijkt nu, verloor PubliPart nv ook nog eens 2 miljoen euro (belastinggeld?) aan het failliet van de Gentse Optima Bank en pompt via een durfkapitaalfonds belastinggeld in autohandelaar Cardoen. Over belangenvermengingen gesproken…

Na alle schandalen lijkt het er meer en meer op dat bij het Gentse stadsbestuur deals enkel lijken te worden beklonken in achterkamers en op luxe-jachten, door ondernemers, bankiers en politici, ver van de schijnwerpers, ver van kritische burgers en ver van het democratische debat in de gemeenteraad. En die “achterkamertjes politiek” ondermijnt de macht van elke democratie.

In werkelijkheid heerst er in Gent een sluipende besluitvorming door ons-kent-ons-netwerken van politici en “bestuurspostjes” iets wat haaks staat op democratische transparantie en inspraak. De nauwe verwevenheid tussen politiek en het bedrijfsleven heeft dan ook een grote impact op de stedelijke democratie en de betrokkenheid van burgers.

In de stad, waar de SP.a’ers “Mijnheer heiliger dan de Paus” alias Burgemeester Daniël Termont en zijn “apostel” Tom Balthazar schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen de scepter zwaaien primeert blijkbaar enkel “het private belang van instanties met centen”.

Bij alle schandalen uit het recente verleden hebben de deontologische commissies – onderzoekscommissies die het Stadsbestuur als rookscherm opwerpt bewezen dat die totaal niets voorstellen. Alles lijkt steeds te eindigen in een “doofpot-scenario”. De jarenlange verwevenheid en banden tussen politici van de Gentse bestuurspartijen en bankiers en bedrijven blijven in Gent onbelicht. Verkozen (ex-)politici zijn blijkbaar totaal geen verantwoording of antwoord verschuldigd.

En ondertussen doen die Gentse politici zonder blozen verder. Ontelbare bestuurszitjes en mandaten in bedrijven lijkt de normaalste zaak daar in Gent. Maar wat vele politieke “bestuurders” in Gent allang zijn vergeten is dat politici gewoonweg niet thuis horen in bedrijven die steden en gemeenten bedienen, punt! Want politici zijn verkozen door de bevolking en moeten het algemeen belang voorop stellen.

Na 30 jaar paars bestuur wordt de smog van belangenvermenging en ons-kent-ons-bestuur boven de stad met de dag duidelijker.

Genoeg is genoeg!

Deontologie en goed bestuur is meer en meer afwezig, een consequent engagement voor de samenleving lijkt meer en meer onbestaand. Daarom heeft Gent dringend nood aan een regimewissel. Het is dan ook de hoogste tijd dat alle Gentenaars die hun stem steeds aan de SP.a reserveren nu eens grondig nadenken over een ‘Nieuwe Politieke Cultuur’ voor Gent!

 

Lees ook:

 

Reageer