Er is geen journalistiek meer, er is enkel goedkope sensatie.

Er is geen journalistiek meer, er is enkel goedkope sensatie.

Delen op

Mainstream nieuwsmedia zijn hét probleem, ze zijn een ernstig probleem! Leugens, verdraaien, gekwaak en (halve) onwaarheden rondbazuinen zijn de smeerolie geworden van onze nieuwsmedia. Sensatiejournalistiek is aan de orde van de dag.

Daarbij liegen ze blijkbaar over alles: over feiten, gebeurtenissen, eigenschappen en politieke opvattingen. Soms kan je er zelfs beter vanuit gaan dat wat hetgeen sommige de media schrijven of publiceren de waarheid het tegenovergestelde is.

Onjuistheden en halve waarheden verspreiden is blijkbaar een onontkoombaar onderdeel geworden in de wijze waarop op vandaag aan nieuwsverspreiding wordt gedaan. Gelukkig krijgen telkens meer mensen dit door en verdwijnt de geloofwaardigheid van de journalistiek momenteel dan ook, volledig terecht, als sneeuw voor de zon.

Mensen worden bitter en depressief als je de kranten leest of naar de nieuwsprogramma’s kijkt. Alles lijkt gemanipuleerd. Logisch want mainstream nieuwsmedia zijn een verlengstuk van de huidige machthebbers. Ze dienen, als je kijkt naar wat ze wel maar vooral ook naar wat ze niet rapporteren, de belangen van de elite en niet die van het volk. Ze dienen als perceptiemanagers van de massa.

Nieuwsmedia vergroten bewust de angst bij nieuwsverspreiding uit een door de haast ontembare jacht op sensatie. Een zieke tendens die ons een angst opdringt dat buitenproportioneel is. Want de jacht op emotie is de laatste decennia in de media groter geworden, waardoor de onevenwichtigheid in percepties en onevenredigheid in reacties bij de verslaggeving is toegenomen. En de journalisten, die spelen hier gretig en bewust op in.

Objectiviteit door media is iets dat al lang vervlogen is. Dit niettegenstaande mainstream media over grote bedragen overheidssubsidies beschikt om het nieuwsaanbod te vernieuwen, verbreden, pluriformer en diverser maken alsook de onafhankelijkheid en de onbevooroordeeldheid van de journalistiek te ondersteunen.

Want nieuws en nieuwsberichten moet je in perspectief plaatsen en dat doen veel journalisten bewust niet. Voortdurend zitten media in ons hoofd met negatieve en soms wel zelf verzonnen berichten. Positiviteit lijkt meer en meer afwezig omdat het niet verkoopt. Schandalen en misdrijven worden nog sensationeler gemaakt dan ze misschien al zijn en worden door de media voortdurend in ons hoofd geplaatst. Voor bewijsvoering verwijzen ze dikwijls naar specifieke inhouden van radio- en tv-programma’s en kantartikelen. Terwijl wat niet gemeld wordt, dat wil zeggen, de selectie van berichten en de context waarin deze worden gepresenteerd, de eenzijdigheid beter tot uitdrukking kan brengen.

Helaas zullen veranderingen hiervoor een ijdele hoop blijven. De belangstelling voor roddeljournalistiek bij zowel mediamakers als -consumenten zal zijn tol blijven eisen. Want, wat de media centraal stellen hangt vooral af van wat het publiek belangrijk vindt en dat wordt op zijn beurt aangereikt door de media. Mensen denken niet meer na over wat hun geserveerd wordt door de nieuwsprogramma’s. Maar wat wil je met een niveau van publiek die voor primetime tv-programma’s als “Thuis” en “Familie” kiest. Veel grijze massa zal daar niet tussen zitten.

En het lijkt wel een trend, het niet plaatsen van nieuws in perspectief, het wordt niet meer gedaan. Journalisten jagen sensatie na om commerciële redenen. De “pers” is geen pers meer, journalistiek is goedkope roddel geworden en onderzoekjournalistiek is zo goed als dood. Het hele mediacircus kan best omschreven worden als commercieel geroddel. Journalisten passen hun hoofdtitels van hun artikels aan om er een zo veel mogelijke sensationele uitstraling mee te hebben zodat mensen online erop klikken of krantentitels daardoor kunnen uitblinken en ze ermee geld kunnen mee verdienen. Maar nadien, al snel als de inkt droog is, blijkt dat veel artikels de plank volslagen misgeslagen hebben.

De leugen regeert bij de nieuwsmedia. Daar zorgen ze voortdurend voor meer angst en onrust dan eigenlijk nodig is. Want het gaat tegenwoordig niet om het nieuws zo goed mogelijk te brengen, maar om sensatie en de daarbij behorende kijkcijfers. Journalisten hebben nog maar weinig ethiek. Ze zijn enkel uit op sensatie en vergeten daarbij de persoonlijke en maatschappelijke leed dat ze daardoor berokkenen. Mensen opruien via artikels lijkt een brandmerk te zijn geworden. Maar dat zal hun een zorg wezen, zolang ze maar die klik of krant meer kunnen verkopen.

Ik zou dan ook geen reden kunnen verzinnen waarom je nog geld voor een krant zou uitgeven als je de bovenstaande zaken kent. Sterker nog, door hen financieel te steunen en hen nog langer serieus te nemen maar je jezelf medeplichtig aan hun poppenkast.

Dus zeg je krant op en zap vrolijk voorbij het journaal, haal en vind je nieuws online op de nieuwe alternatieve media en oordeel zelf wat nieuws en roddel is, wat juist en fout is. Want er is veel écht nieuws daarbuiten, ipv het voorgekauwd en gefilterd nieuws dat wij in ons landje dagelijks voorgeschoteld krijgen door mainstream nieuwsmedia.

 

Lees ook:

Reageer