De speculatietaks, een maat voor niets

De speculatietaks, een maat voor niets

Delen op

Wat een eerstejaars student economie al lang wist blijkt nu meer en meer bevestigd te worden: de invoering van de speculatietaks weegt op de opbrengsten van een andere belasting, de beurstaks. Het verlies aan opbrengsten uit de beurstaks zal naar alle waarschijnlijkheid de geschatte opbrengst van de speculatietaks zelfs overtreffen. De reden van deze lagere opbrengst is de daling van het aantal orders in aandelen.

“Vermogens moeten meer bijdragen. Want terwijl inkomsten uit arbeid in dit land aan heel zware tarieven belast worden, dragen inkomsten uit vermogen veel minder bij”. CD&V drong er bij de laatste tax shift sterk op aan om daaraan iets te doen. Alleen, in praktijk moet het ook werkbaar zijn, stelden de andere coalitiepartners altijd. Als één van de maatregelen werd uiteindelijk de speculatietaks geboren.

Sinds 1 januari is de speculatietaks van kracht in ons land. Beleggers die hun aandelen binnen de zes maanden van de hand doen moeten 33 procent belastingen betalen op de meerwaarde van hun beleggingen. Bovendien kunnen zij de minwaarden niet in rekenschap brengen.

De Regering-Michel rekende erop dat deze nieuwe belasting 34 miljoen euro zou opleveren. Dat is echter zeker zonder de intenties van de Belgische belastingbetaler gerekend. Nog voor de invoering van de taks bleek uit een enquête dat veel actieve beleggers van plan waren bij de invoering van deze taks hun gedrag aan te passen. Want meer dan 1/3 van respondenten overwogen een effectenrekening te openen bij een buitenlandse bank of makelaar. Dit werd blijkbaar realiteit.

Met de taks lijkt de regering dus vooral beurshandel te ontmoedigen, net op het moment dat de rente historisch laag ligt. Want financieel brengt het alleen slecht nieuws voor de regering, die er z’n broek aan scheurt. Zeker omdat de taks enkel geldt voor gewone aandelen, niet voor vastgoed, fondsen, grondstoffen en sommige derivaten. En dat is waarvoor de belegger nu massaal voor kiest.

Het perverse effect van de speculatietaks was perfect voorspelbaar. Het gevolg van de speculatie taks is dat er veel minder aandelen transacties werden uitgevoerd worden en dat de inkomsten die kwamen uit de beurstaks, die de Regering-Di Rupo verhoogd had tot 0,27%, grotendeels wegvallen.

De speculatietaks blijkt nu meer en meer een taks die averechts werkt. Kost wat kost werd de speculatietaks ingevoerd zonder dat er goed over was nagedacht. Het falen van de speculatietaks is dan ook tekenend voor de meeste belastingen op vermogen, het onvermogen van onze politici en roekeloos beleid. Meer emotie dan rationaliteit, politieke symboliek in plaats van fiscale logica.

Allesbehalve een fraaie vertoning van “onze politieke elite”.

 

Lees ook:

 

Reageer