De islam inherent wreder of genadelozer dan andere godsdiensten

De islam inherent wreder of genadelozer dan andere godsdiensten

Delen op

Om kritiek te kunnen geven moeten we eerst begrijpen hoe de islam in elkaar zit. Want er is een groot verschil tussen islamisme en de islam. Het bestaat ten eerste uit het feit dat de islam een religie is, en het islamisme een politieke ideologie. Het islamisme is weliswaar gebaseerd op een interpretatie van de islam maar bij lange na niet alle moslims zijn islamist en de islam kent vele varianten. Maar langs de andere kant zijn alle terroristen wel moslims die het islamisme nastreven.

De islam is een religie als alle andere, met zijn fundamentalistische, traditionele en progressieve stromingen. Concepten binnen de islam vormen weliswaar de basis voor het islamisme, maar deze worden door islamisten veelal uit hun context gerukt, geherinterpreteerd en misbruikt voor eigen doeleinden. Het islamisme is daarom voor veel moslims geen onderdeel, maar juist een tegenstander van de islam, getuige ook de vele moslims die in met name de islamitische wereld, gebaseerd op teksten die in de 7e eeuw werden geschreven, op dagelijkse basis strijd leveren tegen islamisten, en dan vooral tegen het islamistisch jihadistisch terrorisme.

Dat islamisme is dan ook een verwrongen, meedogenloze en intolerante interpretatie die de inspiratie levert voor de aanslagen van IS. En jazeker, de grote meerderheid van de moslims in ons land belijdt het islamitisch geloof op een vreedzame, respectabele manier. Maar na de aanslagen in Parijs en nu in Brussel zullen ook zij door veel mensen wantrouwiger en argwanender bekeken worden. Dat is misschien onterecht, maar onbegrijpelijk is het niet. Zij betalen de tol voor de niet onbelangrijke minderheid van hun geloofsgenoten die grotendeels anoniem meedraaien in onze samenleving, maar die de basiswaarden van die samenleving heimelijk verachten of openlijk afzweren. Maar toch betuigen nog veel van die gematigde moslims hun steun op verschillende niveau’s, tonen sympathie en brengen min of meer begrip op, zo niet voor de terreurdaden zelf, dan toch voor de inspiratie ervan.

Daarom zou de hedendaagse islam moeten gemoderniseerd worden maar men kan dit niet doen van binnenuit. Het zou slechts onder twee belangrijke voorwaarden mogelijk zijn, waaraan men niet lijkt te willen voldoen. De essentiële voorwaarden voor modernisering zijn dat kritiek op de islam onvoorwaardelijk wordt toegestaan, en dat het is toegestaan de islam openlijk te verlaten als men er zich niet in thuis voelt. Dat zou natuurlijk leiden tot een enorme verandering van het wezen van de islam. Wil men hier niet aan voldoen, dan zullen de gematigden en niet-moslims altijd blijven lijden onder fundamentalisten die vasthouden aan een tekst die 1400 jaar geleden is geformuleerd om met geweld een sektarische eenheid te bewaren en af te zonderen van niet-islamitische ideeën.

Als ik ergens mee geassocieerd wil worden, is het nu juist met dat ene zinnetje: De islam is geen vrede! Wanneer er weer een vertegenwoordiger van een of andere organisatie roept dat de islam vrede is en dat terroristen niets met de islam te maken hebben, wekt onmiddellijk mijn cynisme op. Het is zo verschrikkelijk naïef. Hoe kun je met droge ogen beweren, dat de mensen van de islam gemeenschap geen kwaad aan kunnen richten uit hoofde van het geloof? Alsof daar geen moordenaars, verkrachters of oorlogszuchtige idioten tussen zitten?

Natuurlijk is dat niet wat ze bedoelen. Natuurlijk bedoelen de vrede-roepers, dat de islam als abstract gegeven, of de islamitische God, slechts rust en goedheid op aarde wil. Dat alleen de woestelingen het steeds verpesten voor dat prachtige ideaal van barmhartigheid en menslievendheid. Feitelijk verhullen deze bezweerders daarmee dat élke godsdienst of ideologie als excuus tot de meest bloeddorstige wreedheden kan leiden. Voor de westerse samenleving is de islam dan ook inherent wreder of genadelozer dan andere godsdiensten. Politiek mag dan de oorzaak zijn van alle conflicten in de islamitische wereld, een steeds gewelddadiger wordende theologie is wel het jammerlijke gevolg. De liefdevolle God en alle mooie spiritualiteit ten spijt, wordt zo het islam-is-vrede-credo steeds lachwekkender.

 

 

Update: 25/03/2016  ISIS doet België vredesvoorstel in nieuwe video

Twee gekende Belgische ISIS-strijders eisen in een video de aanslagen in Brussel op, en doen ons land tegelijk een vredesvoorstel. “Als het Westen stopt met de bombardement in het Midden-Oosten, eindigt de terreur”, zeggen Abu Mujahid al-Baljiki en Abu Abdallah al-Baljiki.

Abu Abdallah al-Baljiki heet eigenlijk Lotfi Aoumeur, is afkomstig uit Verviers en 25 jaar oud. Hij bedreigde België vorig jaar al met een aanslag in een video. Hij was in januari 2015 naar Syrië vertrokken, en bevindt zich nu in Irak.

Bron

Lees ook:

 

Reageer