Belgische politieke partij ISLAM ijvert voor de invoering van de sharia in...

Belgische politieke partij ISLAM ijvert voor de invoering van de sharia in België

Delen op
Invoeren van de Sharia in België ????
Invoeren van de Sharia in België ????

ISLAM, een acroniem voor Intégrité Solidarité Liberté Authenticité Moralité, is een in 2012 opgerichte Belgische politieke partij. De partij behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 twee zetels, Redouane Ahrouch (stichter van ISLAM) gemeenteraadslid te Anderlecht en Lhoucine Aït Jeddig in Sint-Jans-Molenbeek.

ISLAM ijvert voor de invoering van de sharia in België, is voorstander van het herinvoeren van de doodstraf, het strafbaar stellen van abortus en euthanasie, al wil de partij dat niet met zoveel woorden gezegd hebben. In haar 2012 verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen pleitte ISLAM veeleer voor praktische zaken zoals de beschikbaarheid van halalmaaltijden in schoolkantines. Een ander programmapunt was het afschaffen van de verplichting tot het betalen van alimentatie. Echter eenmaal verkozen kwamen de ISLAM-gemeenteraadsleden met de invoering van de sharia op de proppen.

“We zijn verkozen islamisten maar bovenal zijn we moslims,” verklaarde Ahrouch destijds. “De islam is compatibel met de Belgische wetgeving. Als verkozen moslims omarmen we de Koran en de tradities van de profeet Mohammed. Wij geloven dat de islam een universele godsdienst is. Ahrouch, die weigert in het openbaar vrouwen de hand te drukken en oogcontact met hen te hebben verklaarde destijds dat de Belgische samenleving nog niet klaar was voor de invoering van de sharia, “we zouden te veel handen moeten afhakken. De sharia invoeren in België hoeft niet meteen, hoor”, zei Ahrouch in 2012, “maar over een jaar of twintig”.

U heeft vast wel van de term “Sharia” gehoord. Sharia (Arabisch: شريعة sjarī’a) is het Arabische woord voor de islamitische wet of de wet van God en houdt veel meer in dan alleen rechtbanken met rechtspraak. Het is eigenlijk een handleiding voor een complete beschaving. Het impliceert ook filosofie, rechten op goederen, houding, gedrag, verhouding tussen man en vrouw, religie, hoe je bij iemand aanklopt, hoe je gedag zegt, kledingvoorschriften, hoe je seks moet hebben, hoe kinderen groot te brengen en hoe je je moet verhouden tot Kafirs (ongelovigen/niet-moslims). Natuurlijk zijn ook zaken als strafrecht, spijswetten, belastingen, erfrecht enz… in de Sharia vervat.

Sharia is gestoeld op de islamitische bibliotheek die bestaat uit de Koran en de Soenna. Verder wordt aangaande de Sharia toegevoegd de Ijma’ (consensus) onder islamitische geleerden en de Al-Qiyas of Ijtihad (de opinie van islamitische geleerden op basis van hun kennis en onderzoek/jurisprudentie). Overigens bevat de Koran maar zo’n 80 Ayat (verzen) die onderdeel uitmaken of betrekking hebben op de Sharia, het merendeel van de regels is vervat in de Hadith (overleveringen en uitspraken van de islamitische “profeet” Mohammed).

Evident is dat de Sharia-wetgeving vanuit het islamitisch denken voor de moslims immer prevaleert (eigenlijk dwingend geldt) boven elke andere wet van welk land dan ook. Dit valt te herleiden tot het islamitisch denken dat de Sharia een “goddelijke” wetgeving rechtstreeks van Allah is terwijl alle overige wetgeving van mensenhand is en daarom een product van onkunde, “Allah is Alwetend”. Elke wetgeving dient in de beleving van de toegewijde moslim vervangen te worden door de Sharia.

Niettegenstaande het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg in een arrest opmerkte dat “De Sharia is onverenigbaar met de fundamentele principes van de democratie“ zijn u en ik, als Kafir, betrokken in de Sharia-wetgeving, of we dat nu willen of niet. Daarom moeten wij het binnen sluipen van Sharia (h)erkennen en er tegen op staan om de expansiedrift ervan binnen onze beschaving te elimineren. De islam dicteert in steeds verdergaande mate ONS leven als niet-moslims. Welkom in ons door Islam dixit Sharia (steeds meer) gedomineerde land… het is er, en groeit. Of u het nu wilt zien of niet!

En onze overheid, de grote meerderheid van onze politici, die staan erbij en kijken ernaar. Als er dan nationale drama’s gebeuren zoals de aanslagen in Brussel hoor je wel tijdelijk hun theatraal gekrakeel voor het oog van de camera, maar ondertussen laten ze begaan en wordt er niet echt ingegrepen tegen zij die publiekelijk de invoering van de sharia in België bepleiten zoals de politieke partij ISLAM. Onder het mom van terreur worden wel al ónze vrijheden en wetgevingen beperkt en aangepast maar partijen zoals de ISLAM kunnen blijkbaar gerust verder hun gang gaan en ongestoord verder vreten aan de westerse waarden en verworven vrijheden van binnenuit onze democratie, en ironisch genoeg, dankzij onze democratie!

 

Delen op

Reageer